מזכירות היישוב

בס"ד
הנהלת היישוב

יו"ר וועד היישוב- הרב אברמוביץ
חברי הוועד- ר' אריה ויינברג
ר' פנחס יופה
ר' שמשון מרשק


מזכיר היישוב - אריה קאהן 
מנהלת המשרד  - גב' רוזין

שעות קבל הקהל במזכירות
ימים א-ה בין השעות 8:00-13:00
טלפון:02-9931767
פקס:02-9931767
דוא"ל:  office@maaleamos.org.il